Wat voor gevolgen kan de ziekte hebben?

>Information >Wat voor gevolgen kan de ziekte hebben?
Autor: San Giorgi, MRM - Neuestes Update: 31-03-2020

Doordat de papillomen vaak meerdere keren terugkomen zijn er ook meerdere operaties nodig. Als deze operaties rond de stembanden plaatsvinden ontstaat er littekenweefsel. Door dit littekenweefsel wordt de stem na de operatie soms slechter dan toen de patiënt nog geen papillomen had.

In zeer zeldzame gevallen zijn het littekenweefsel en de papillomen zo gegroeid dat ademen via de normale luchtweg niet meer mogelijk is en verbetering door operaties niet meer lukt. In dit soort gevallen wordt via de hals een nieuwe luchtweg aangelegd (tracheostoma). Dit komt echter maar heel weinig voor: bij de in Groningen behandelde patiënten ongeveer 2%.

De verslechterde stem, het verminderde uithoudingsvermogen en de vele operaties zouden ertoe kunnen leiden dat de kwaliteit van leven van patiënten met larynxpapilloom slechter is dan van gezonde mensen. Groningen Papilloma Studies heeft onderzoek verricht naar de kwaliteit van leven bij deze patiënten. Het blijkt dat RRP een duidelijk effect heeft op de stem van de patiënten. Ook kunnen ze vaker dan andere mensen depressief worden. Gelukkig voelen de patiënten zich verder als mensen die de ziekte niet hebben.